polski   English  
 

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2362

Readers on-line: 160

Total number of users since Oct 1, 2009: 4999949

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of47 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Kadry Morskie Rzeczypospolitej. Tom V, Polska Marynarka Wojenna : Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947) [32042]
 2. Ćwiczenia laboratoryjne z grafiki inżynierskiej w programie AutoCAD [15849]
 3. Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2010, nr 24(96) [6574]
 4. Rozwój generacji portów morskich [6452]
 5. Cechy morskiego terminalu kontenerowego najnowszej generacji [6226]
 6. Modele zatrudniania marynarzy : analiza najlepszych praktyk [6183]
 7. Historia kontenerowych przewozów morskich na świecie [6050]
 8. Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2013, nr 33(105) [5954]
 9. Czynniki warunkujące rozwój turystyki morskiej w regionie polskiego środkowego wybrzeża [5701]
 10. Problemy przewoźników ładunków ponadgabarytowych (ŁPN) w Polsce [5327]
 11. Wprowadzenie do inżynierii ruchu kolejowego [5119]
 12. Praktyka wdrażania koncepcji 5S [5074]
 13. Kierunek - Praca : Przewodnik dla studentów i absolwentów [4688]
 14. Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej [4456]
 15. Współczesna nawigacja morska oraz nawigacja przyszłości [4373]
 16. Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej [3743]
 17. Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego [3699]
 18. Studia Maritima [3523]
 19. Elektroniczne mapy nawigacyjne w żegludze śródlądowej [3401]
 20. Studium efektywności odolejania okrętowych wód zęzowych z wykorzystaniem sekcji hydrocyklonów i koalescencyjnych przegród porowatych [3043]
 21. Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2009, nr 19(91) [2903]
 22. Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2014, 37(109) [2758]
 23. Studia Maritima. 2013, Vol. 26 [2540]
 24. Morskie porty jachtowe Pomorza Zachodniego [2281]
 25. Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2010, nr 23(95) [2214]