polski   English  
 

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2361

Readers on-line: 247

Total number of users since Oct 1, 2009: 4706142

Collection

Library

Frequently read publications : 03. Studia

 1. Aktywność chityny barierą w eksploatacji skorupiaków krylowych [814]
 2. Aldehyd malonowy w środowisku człowieka i w jego organizmie [84]
 3. Systemy sterowania i zarządzania ruchem statków [41]
 4. Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego [30]
 5. Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych: Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne - Port Szczecin [22]
 6. Modelowanie procesów decyzyjnych w sterowaniu ruchem statków morskich [19]
 7. Badania właściwości manewrowych statku B-517/2 pod balastem [18]
 8. Normalizacja w Polsce [14]
 9. Higroskopijność naturalnych paliw stałych [13]
 10. System sterowania i zarządzania ruchem statków i barek na wodach przybrzeżnych i śródlądowych [13]
 11. Emulsje paliwowo - wodne jako paliwo zastępcze [11]
 12. Badania pierwiastków śladowych w oleju obiegowym jako element diagnostyki silnika. [10]
 13. Nasycanie zbrojenia z ceramicznych włókien nieuporządkowanych podczas wytwarzania odlewów z kompozytów metalowych. [9]
 14. Badania i ocena zmian właściwości użytkowych olejów urządzeń okrętowych [8]
 15. Elementy diagnostyki drganiowej mechanizmów tłokowo-korbowych maszyn okrętowych [8]
 16. Badania nad wpływem wybranych warunków mikroklimatycznych ładowni na zmiany jakości i bezpieczeństwo przewozu mączki rybnej statkami morskimi. [7]
 17. Dynamika i podstawy projektowania tłokowych urządzeń pneumatycznych generujących sygnały okresowe [7]
 18. Wiatry sztormowe na polskim wybrzeżu Bałtyku [5]
 19. Modelowanie czynników ryzyka zderzenia jednostek pływających z konstrukcjami portowymi i pełnomorskimi [5]
 20. Diagnostyka jako warunek sterowania eksploatacją okrętowych silników spalinowych [5]
 21. Badania zmian właściwości oleju obiegowego okrętowych silników pomocniczych [4]
 22. Badania zmian parametrów fizykochemicznych silnikowych olejów smarowych eksploatowanych na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej [3]
 23. Badania nad zastosowaniem wodnych emulsji polimerów do poprawy jakości tkanin sieciowych [3]
 24. Higroskopijność towarów przemysłowych [3]
 25. Ekonomiczna efektywność systemu eksploatacji portu morskiego [3]