polski   English  
 

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2365

Readers on-line: 154

Total number of users since Oct 1, 2009: 5848674

Collection

Library

Frequently read publications : 05. Skrypty i Podręczniki

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Ćwiczenia laboratoryjne z grafiki inżynierskiej w programie AutoCAD [16271]
 2. Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej [3784]
 3. Studium efektywności odolejania okrętowych wód zęzowych z wykorzystaniem sekcji hydrocyklonów i koalescencyjnych przegród porowatych [3063]
 4. Metody oceny jakości i bezpieczeństwa ładunków w transporcie morskim [406]
 5. System transportowy regionu zachodniopomorskiego : ocena stanu [395]
 6. Piractwo i terroryzm morski [321]
 7. Podstawy automatyki: ćwiczenia laboratoryjne [236]
 8. Ładunkoznawstwo ogólne : ćwiczenia [212]
 9. Eksploatacja statku : systemy ładunkowe i balastowe zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów naftowych [162]
 10. Zbiór zadań z matematyki [156]
 11. Przewodnik operatora systemu ECDIS : Navi Sailor 3000 ECDIS-i [149]
 12. Układy automatyzacji : Ćwiczenia laboratoryjne [131]
 13. Problemy naprężeń i odkształceń spawalniczych [126]
 14. Stateczność statku morskiego [90]
 15. Laboratorium podstaw elektrotechniki i elektroniki [85]
 16. Ultradźwiekowe badania materiałów : pytania z zakresu egzaminów na certyfikaty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia [80]
 17. Elektrotechnika dla studentów Wydziału Nawigacyjnego [80]
 18. Morskie budowle hydrotechniczne : zalecenia do projektowania i wykonywania Z 1 - Z 45 [77]
 19. Mechanizmy i urządzenia okrętowe : ćwiczenia laboratoryjne [71]
 20. Pływy i prądy pływowe [71]
 21. Laboratorium wytrzymałości materiałów [70]
 22. Cyfrowe regulatory prędkości obrotowej silników okrętowych [61]
 23. Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce [58]
 24. Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu : Standard marine communication phrases [58]
 25. Podstawy teorii drgań i dynamiki maszyn [56]