polski   English  
 

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2361

Readers on-line: 229

Total number of users since Oct 1, 2009: 4725766

Collection

Library

Frequently read publications : 11. Other

 1. Kadry Morskie Rzeczypospolitej. Tom V, Polska Marynarka Wojenna : Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947) [31476]
 2. Chipolbrok : 1951-2011 [50]
 3. Z nawigacją morską na skróty : leksykon anglojęzycznych skrótów stosowanych w nawigacji morskiej [22]
 4. Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakup przez polskich armatorów : praca zbiorowa [21]
 5. Dzieje nawigacji morskiej : leksykon [20]
 6. Konwencja STCW, 1978 znowelizowana w 1995 r. : jej główne postanowienia i propozycje wdrożeń w Polsce [14]
 7. Analiza i wytyczne obciążeń nabrzeży cumujących statków oraz metoda doboru i rozmieszczenia urządzeń odbojowych. T. 2 : Badania urządzeń odbojowych stosowanych w Bazie Promów Morskich w Świnoujściu [10]
 8. Zbiór zadań z astronawigacji [8]
 9. Dostęp do morza. Zagadnienie pomorskie. Wspólnota bałtycka. IV Sprawozdanie Dyrekcji Instytutu Bałtyckiego przedłożone Komisjom Naukowym i Walnemu Zgromadzeniu w dn. 21-22 czerwca 1935 r. [7]
 10. Przepisy drogi na morzu [6]
 11. Tranzyt niemiecki przez Polskę [6]
 12. Dorzecze Odry : monografia powodzi, lipiec 1997 [6]
 13. Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956 [6]
 14. Prawo łowieckie. Ustawa o rybołówstwie. Przepisy wykonawcze [5]
 15. Żeglarz. Podręcznik na stopień żeglarza [5]
 16. Strategia modernizacji odrzańskiego systemu wodnego [5]
 17. Analiza i wytyczne obciążeń nabrzeży od cumujących statków oraz metody doboru i rozmieszczenia urządzeń odbojowych. T. 3 : Wytyczne projektowe [5]
 18. Analiza i wytyczne obciążeń nabrzeży od cumujących statków oraz metody doboru i rozmieszczenia urządzeń odbojowych. T. 4 : Praktyczne zalecenia dla stanowisk promów Terminalu Promowego PŻB w Świnoujściu [4]
 19. Analiza i wytyczne obciążeń nabrzeży od cumujących statków oraz metody doboru i rozmieszczenia urządzeń odbojowych. T. 1 : Analizy teoretyczne [4]
 20. Informatyczne systemy zarządzania w praktyce [3]
 21. Od morza na ocean, od wybrzeża do kolonji : Dzieje - Myśli - Fakty [3]
 22. Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe : praca zbiorowa [2]
 23. Biotechnologia ścieków [2]
 24. Polska i Bałtyk : zagadnienie dostępu Polski do morza [2]
 25. Handel międzynarodowy na Bałtyku [2]