polski   English  
 

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2360

Readers on-line: 192

Total number of users since Oct 1, 2009: 4312582

Collection

Library

Frequently read publications : 7. HISTORY OF SEA ECONOMY

 1. Gospodarka morska w Polsce - przemiany w latach 2004-2008 : dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów [954]
 2. Szkoła żeglarska na Łasztowni w Szczecinie w II połowie XVIII wieku [252]
 3. Program Południowy Bałtyk szansą na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki morskiej [205]
 4. Polskie Linie Oceaniczne : Album Floty 1951-2011 [110]
 5. Chipolbrok : 1951-2011 [50]
 6. Tramping i żegluga regularna [46]
 7. Jan Fengler (1899-1991), Inspektor Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, naczelnik Wydziału Eksploatacyjnego Szczecińskiego Urzędu Morskiego, szef Działu Handlowego Zarządu Portu Szczecin [40]
 8. Studia Maritima. 1985, Vol. 4 [34]
 9. Kapitan żeglugi wielkiej Józef Stebnicki, zasłużony pracownik gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego, pilot portu szczecińskiego, kapitan statków i głównynawigator Polskiej Zeglugi Morskiej, długoletni dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie [29]
 10. Studia Maritima. 1978, Vol. 1 [29]
 11. Kalendarium morskie Szczecina 1945-1949 [23]
 12. Studia Maritima. 1980, Vol. 2 [23]
 13. Radzieckie bazy rybackie w rejonie ujścia Odry - dokument z roku 1947 [19]
 14. Ichtiologia stosowana [15]
 15. Henryk Sosnowski (1895-1988) " : kierownik techniczny Warsztatów Portowych i Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, pionier przemysłu okrętowego w Szczecinie, kierownik Delegatury Zjednoczenia Stoczni Polskich, dyrektor Stoczni "Bałtyk", długoletni wykładowca Politechniki Szczecińskiej [15]
 16. Kanał Ogińskiego : referaty na I[pierwszy] Narodowy Kongres Zeglugi [13]
 17. Handel morski miast estuarium Odry [13]
 18. Ludzie morza : wojna na powierzchni wód [12]
 19. Studia Maritima. 1988, Vol. 7 [12]
 20. Międzynarodowe sygnały morskie [10]
 21. test123 [9]
 22. Spis latarń i sygnałów nawigacyjnych. Wybrzeże polskie i W. M. Gdańsk [8]
 23. Studia Maritima. 1987, Vol. 6 [8]
 24. Dostęp do morza. Zagadnienie pomorskie. Wspólnota bałtycka. IV Sprawozdanie Dyrekcji Instytutu Bałtyckiego przedłożone Komisjom Naukowym i Walnemu Zgromadzeniu w dn. 21-22 czerwca 1935 r. [7]
 25. O urządzeniach do przeładowania towarów w portach [6]