polski   English  
 

polski   English  

Similar to edition
Ćwiczenia z towaroznawstwa ładunków okrętowych
Found : 6
View:
1. 

Przewóz towarów niebezpiecznych statkami morskimi

Leśmian-Kordas, Ruta

Keywords: ładunki niebezpieczne , ładunkoznawstwo , przewozy morskie , towaroznawstwo , towary niebezpieczne , towary niebezpieczne - transport , transport morski - bezpieczeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Technologia przetwórstwa i chłodnictwa rybnego na przemysłowych statkach rybackich : ćwiczenia

Witas, Tadeusz

Keywords: chłodnictwo rybne , przetwórstwo rybne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Automatyka okrętowa : liniowe układy regulacji

Mirski, Jerzy

Keywords: autmatyka okrętowa , regulacja i sterowanie , układy liniowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Towary pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w transporcie morskim

Leśmian-Kordas, Ruta

Keywords: ładunki okrętowe , towaroznawstwo , transport morski

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Eksploatacja urządzeń portowych

Keywords: eksploatacja portów , eksploatacja urządzeń portowych , urządzenia portowe , urządzenia przeładunkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ładunkoznawstwo ogólne : ćwiczenia

Abramowska, Ewa

Keywords: analiza sensoryczna ładunków , ładunki drobnicowe - składowanie , ładunkoznawstwo , towaroznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography