polski   English  
 

polski   English  

Similar to publication
Przewóz towarów niebezpiecznych statkami morskimi
Found : 11
View:
1. 

Transport towarów przemysłowych statkami morskimi: wybrane zagadnienia

Leśmian-Kordas, Ruta

Keywords: ładunki okrętowe , towary niebezpieczne , towary przemysłowe , transport morski

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przewóz towarów statkami morskimi

Pilawski, Tadeusz

Keywords: produkty żywnościowe , przewóz towarów statkami morskimi , towary przemysłowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ćwiczenia z towaroznawstwa ładunków okrętowych

Abramowska, Ewa

Keywords: drewno , ładunki okrętowe , przewozy ładunków , przewóz ziarna , ropa naftowa , towaroznawstwo , tworzywa sztuczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Technologia przetwórstwa i chłodnictwa rybnego na przemysłowych statkach rybackich : ćwiczenia

Witas, Tadeusz

Keywords: chłodnictwo rybne , przetwórstwo rybne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Towary pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w transporcie morskim

Leśmian-Kordas, Ruta

Keywords: ładunki okrętowe , towaroznawstwo , transport morski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Metody oceny jakości i bezpieczeństwa ładunków w transporcie morskim

Leśmian-Kordas, Ruta. Red.

Keywords: ładunki drobnicowe , ładunki masowe , ładunkoznawstwo , przewóz ładunków - kontrola jakości , transport morski - bezpieczeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Automatyka okrętowa : liniowe układy regulacji

Mirski, Jerzy

Keywords: autmatyka okrętowa , regulacja i sterowanie , układy liniowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Towary niebezpieczne w transporcie morskim. T. 1

Michałowski, Zenon

Keywords: przewóz towarów niebezpiecznych , substancje szkodliwe , towary niebezpieczne , transport morski - bezpieczeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Eksploatacja urządzeń portowych

Keywords: eksploatacja portów , eksploatacja urządzeń portowych , urządzenia portowe , urządzenia przeładunkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przewóz towarów niebezpiecznych : poradnik kierowcy

Pusty, Tadeusz

Keywords: ADR , cysterny , towary niebezpieczne , towary niebezpieczne - klasyfikacja , towary niebezpieczne - transport , transport samochodowy , transport samochodowy - bezpieczeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Badania nad wpływem wybranych warunków mikroklimatycznych ładowni na zmiany jakości i bezpieczeństwo przewozu mączki rybnej statkami morskimi.

Leśmian-Kordas, Ruta

Keywords: Leśmian-Kordas, Ruta , ładownie statków , mączka rybna , transport morski

Find similar objects  |  Add to bibliography