polski   English  
 

polski   English  

Similar to publication
Matematyczne modelowanie kształtu dna morskiego dla potrzeb trójwymiarowej morskiej mapy numerycznej : praca doktorska
Found : 6
View:
1. 

Predykacja w systemie map elektronicznych jako czynnik bezpieczeństwa manewru : rozprawa doktorska

Gucma, Lucjan

Keywords: bezpieczeństwo nawigacji , manewrowanie statkiem , mapy elektroniczne , prognozowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Analiza bezpieczeństwa ruchu statków na przeprawach promowych dla różnych systemów regulacji ruchu : rozprawa doktorska

Kasyk, Lech

Keywords: bezpieczeństwo nawigacji , inżynieria ruchu morskiego , przeprawy promowe , żegluga promowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Model matematyczny procesu przetwarzania informacji nawigacyjnych na statku morskim : rozprawa doktorska

Lisaj, Andrzej

Keywords: AIS , ARPA , modele matematyczne - stosowanie , nawigacja morska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wiarygodność zintegrowanego systemu nawigacyjnego

Kamiński, Ryszard

Keywords: rozprawa doktorska , urządzenia nawigacyjne , zintegrowane systemy nawigacyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Identyfikacja i ocena sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji : rozprawa doktorska

Uriasz, Janusz

Keywords: akweny ograniczone , bezpieczeństwo żeglugi , nawigacja morska , sytuacja nawigacyjna , sztuczna inteligencja

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wielokryterialna ocena położenia statku w zintegrowanych systemach nawigacyjnych : rozprawa doktorska

Tomczak, Arkadiusz

Keywords: nawigacja morska , zintegrowane systemy nawigacyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography