polski   English  
 

polski   English  

Similar to publication
Określanie bezpiecznego akwenu manewrowego statku przy zastosowaniu badań rzeczywistych - weryfikacja metod symulacyjnych oraz analitycznych : rozprawa doktorska
Found : 6
View:
1. 

Wielokryterialna ocena położenia statku w zintegrowanych systemach nawigacyjnych : rozprawa doktorska

Tomczak, Arkadiusz

Keywords: nawigacja morska , zintegrowane systemy nawigacyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Analiza bezpieczeństwa ruchu statków na przeprawach promowych dla różnych systemów regulacji ruchu : rozprawa doktorska

Kasyk, Lech

Keywords: bezpieczeństwo nawigacji , inżynieria ruchu morskiego , przeprawy promowe , żegluga promowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Model matematyczny procesu przetwarzania informacji nawigacyjnych na statku morskim : rozprawa doktorska

Lisaj, Andrzej

Keywords: AIS , ARPA , modele matematyczne - stosowanie , nawigacja morska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Metoda wymiarowania akwenów manewrowych przy zastosowaniu symulacji ruchu statku w czasie nierzeczywistym : rozprawa doktorska

Zalewski, Paweł

Keywords: akweny manewrowe , czas nierzeczywisty , inżynieria ruchu morskiego , metody wymiarowania , ruch statków , symulacje nawigacyjne , wymiarowanie akwenów

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Predykacja w systemie map elektronicznych jako czynnik bezpieczeństwa manewru : rozprawa doktorska

Gucma, Lucjan

Keywords: bezpieczeństwo nawigacji , manewrowanie statkiem , mapy elektroniczne , prognozowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Matematyczne modelowanie kształtu dna morskiego dla potrzeb trójwymiarowej morskiej mapy numerycznej : praca doktorska

Łubczonek, Jacek

Keywords: dno morskie , mapy morskie

Find similar objects  |  Add to bibliography