Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2015, 44(116)

Date:

2015

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Szczecin

Publisher:

Dział Wydawnictw AM

Subject and Keywords:

Behrendt, Cezary ; Gucma, Maciej ; Bryll, Katarzyna ; Gawdzińska, Katarzyna ; Przetakiewicz, Wojciech ; Stefanowski, Andrzej ; Szelangiewicz, Tadeusz ; Łozowicka, Dorota ; Kujawski, Artur ; Kwiecińska, Barbara ; kotły okrętowe ; generatory okrętowe ; turbiny parowe ; turbogeneratory ; paliwa - zużycie ; kompozyty polimerowe ; kompozyty - recykling ; kompozyty termoplastyczne ; odpady polimerowe ; elektrownie - ekologia ; absorpcja chemiczna ; stateczność statku ; urządzenia sterowe ; sterowanie automatyczne ; kadłuby okrętowe ; prędkość okrętu ; układy napędowe ; prędkość statków ; prądy wirowe ; termografia ; badania nieniszczące ; systemy satelitarne ; systemy nawigacyjne ; AIS (Automatic Identification System) ; GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ; radary nawigacyjne ; radionawigacja ; GPS (Global Positioning System) ; transport morski ; trasy oceaniczne ; optymalizacja drogi morskiej ; wypadki morskie ; statki pasażerskie ; bezpieczeństwo morskie ; usługi lotniskowe ; outsourcing ; planowanie podróży statku ; porty lotnicze - bezpieczeństwo ; zmiany klimatyczne - przepisy UE ; zarządzanie jakością ; statki - pożary ; bezpieczeństwo ruchu morskiego ; e-nawigacja ; warunki pogodowe ; nawigacja satelitarna ; porty - infrastruktura ; żegluga śródlądowa - bezpieczeństwo ; MATLAB - zastosowanie ; transport morski - bezpieczeństwo ; woda - zaopatrzenie ; zaopatrzenie w wodę ; ochrona środowiska morskiego

Source:

application/pdf

Language:

eng

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie