Object structure

Title:

Polish Maritime Research. Special Issue S3 (95) 2017

Date:

2017

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Gdańsk

Publisher:

University of Technology

Subject and Keywords:

sztuczne wyspy ; osadnictwo glebowe ; nawigacja ; cumowanie statków ; CORS system ; linia brzegowa portów ; linie brzegowe - ocena ; turbiny ; transport morski - zagrożenia ; łańcuchy dostaw ; porty - logistyka ; przedsiębiorstwa portowe ; logistyka portowa ; przemysł jachtowy ; BIM (Building Information Modelling) ; przetworniki energoszczelne ; energia fal ; miasta portowe - Chiny ; miasta przybrzeżne ; AUV (Autonomus Underwater Vehicle) ; offshore ; wiercenia przybrzeżne ; Matlab ; odwierty morskie ; systemy zasilania - statki ; SPS (Shipboard Power System) ; porty - ekosystem ; ekosystem portowy ; usługi portowe ; kontenery ; terminale kontenerowe ; nawigacja zintegrowana ; nawigacja inercyjna ; wypadki morskie ; Eastern Star - wypadek ; prądy pływowe ; inżynieria brzegowa ; manewrowanie statkiem ; manewrowanie statkiem w kanale ; falowniki ; suche porty ; sprzężenie fluidalne ; sprzężenie magnetyczne ; pozycjonowanie statków ; bezpieczeństwo na morzu ; ratownictwo morskie ; silniki okrętowe - diagnostyka ; wzmocnienia antykorozyjne ; mosty nadbrzeżne ; kolizje statków ; podmorska sieć światłowodowa ; obraz cyfrowy wielofuncyjny ; statki - obraz cyfrowy ; środowisko morskie ; sygnał sonarowy

Source:

application/pdf

Language:

eng

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie