Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2018, 56(128)

Date:

2018

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Szczecin

Publisher:

Dział Wydawnictw AM

Subject and Keywords:

technika morska ; innowacje morskie ; nawigacja morska ; transport morski ; inżynieria morska ; śmigła okrętowe ; napędy okrętowe ; śmigła okrętowe - wydajność hydrodynamiczna ; śruby napędowe ; przemysł stoczniowy ; BIM (Building Information Modeling) ; Building Information Modeling ; budownictwo okrętowe ; projektowanie okrętów ; maszyny okrętowe - projektowanie ; Jasionowski, Robert ; erozja kawitacyjna ; kawitacja ; zużycie materiałów ; stale ; odkształcenia plastyczne ; kompozyty ; recyklaty ; laminowanie ręczne ; badania nieniszczące ; spawanie ; wytrzymałość materiałów ; kompozyty poliestrowo-szklane ; złącza spawane ; wibracje ; stale okrętowe ; wały korbowe ; wlewki stalowe ; wlewki mosiężne ; odlewy - badania ; GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ; Global Navigation Satellite System ; globalne systemy nawigacji satelitarnej ; GPS (Global Positioning System) ; Loran C ; radiolatarnie morskie ; R-Mode (Ranging-Mode for the Baltic Sea) ; Ranging-Mode for the Baltic Sea ; gazowce LNG ; LNG ; terminale LNG ; tory wodne - przepustowość ; STS (Ship to ship) ; tankowanie statków ; gazowce - operacje ; gazowce LNG - ekploatacja ; ship-to-ship operations ; bezpieczeństwo transportu morskiego ; wypadki morskie - czynnik ludzki ; żegluga śródlądowa - bezpieczeństwo ; żegluga śródlądowa - turystyka ; turystyka wodna ; bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej ; zarządzanie kryzysowe ; systemy bezpieczeństwa ; systemy zarządzania kryzysowego ; Marcjan, Krzysztof ; Dzikowski, Remigiusz ; kable podwodne ; offshore ; bezpieczeństwo morskie ; AIS - dane ; VMS - dane ; statki rybackie ; kable podwodne - uszkodzenia

Source:

application/pdf

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie