Object structure

Title:

Polish Maritime Research. No 4(100) 2018

Date:

2018

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Gdańsk

Publisher:

University of Technology

Subject and Keywords:

dynamiczne pozycjonowanie ; sieci neuronowe ; systemy DP ; RBF (Radial Basic Function) ; sieci RBF ; sztuczne sieci neuronowe ; backstepping ; bezzałogowe pojazdy powierzchniowe ; PSO (Particle Swarm Optimization) ; optymalizacja ; optymalizacja rojem cząstek ; modele autoregresyjne ; stateczność kursowa ; prędkość okrętu ; statki - prędkość ; symulacje komputerowe ; transport morski ; procesy transportowe - optymalizacja ; procesy logistyczne - optymalizacja ; logistyka morska ; AUV (Autonomus Underwater Vehicle) ; bezzałogowe autonomiczne pojazdy podwodne ; ADRC (Active Disturbances Rejecter Controller) ; AIS (Automatic Identification System) ; bezzałogowe pojazdy podwodne ; ESO (Extended State Observer) ; obserwator stanu rozszerzonego ; analiza ruchu morskiego ; ruch morski - analiza ; echosondy wielowiązkowe ; IMU (Iinertial Measurement Unit) ; inercyjne jednostki pomiarowe ; nawigacja inercyjna ; AHRS (Attitude and Heading Reference System) ; właściwości manewrowe statku ; statki - współczynniki hydrodynamiczne ; próby na morzu ; wytrzymałość materiałów ; stale ; konstrukcje stalowe ; analiza dynamiczna ; metoda elementów skończonych ; MES (Metoda Elementów Skończonych) ; wyboczenie ; platformy wiertnicze półzanurzalne ; fale boczne ; platformy półzanurzalne ; uszkodzenia materiałów ; napędy hydrostatyczne ; efektywność energetyczna ; systemy hydrostatyczne ; silniki spalinowe ; silniki o zapłonie samoczynnym ; silniki okrętowe - obciążenie ; turbiny wiatrowe ; morskie farmy wiatrowe ; turbiny wiatrowe - niezawodność ; beton - korozja ; konstrukcje betonowe - uszkodzenia

Source:

application/pdf

Language:

eng

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie