Object structure

Title:

Polish Maritime Research. No 3(103) 2019

Date:

2019

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Gdańsk

Publisher:

University of Technology

Subject and Keywords:

funkcja Lapunowa ; inżynieria morska ; stateczność statku ; Gucma, Stanisław ; platformy morskie - pale fundamentowe ; inżynieria ruchu morskiego ; porty morskie ; drogi morskie ; drogi wodne - optymalizacja ; układy napędowe ; napędy hydrauliczne ; sterowanie hydrauliczne ; morskie turbiny gazowe ; wały korbowe - uszczelnianie ; napędy hydrostatyczne ; silniki hydrauliczne ; pompy okrętowe ; opór statku ; trimarany ; turbodoładowarki ; turbodmuchawy ; drgania ; drgania swobodne ; TTR (Top Tensioned Riser) ; Turcja - trasnport morski ; emisja dwutlenku węgla ; efektywność energetyczna ; energia odnawialna ; energetyka wiatrowa ; energia fal ; turbiny wiatrowe ; turbiny przybrzeżne ; manewrowanie statkiem ; offshore - konstrukcje ; pale kompozytowe ; silniki o zapłonie samoczynnym ; optymalizacja komory spalania ; silniki spalinowe ; wydobycia głębinowe ; radary ; HFSWR (High Frequency Surface Wave Radar) ; OTHR (Over the Horizon Radar) ; radary pozahoryzontalne ; autonomiczne statki powierzchniowe ; bezzałogowe pojazdy powierzchniowe ; ASV (Autonomous Surface Vehicle) ; sterowanie predykcyjne ; sterowanie ślizgowe ; wały napędowe ; metoda elementów skończonych ; łożyska okrętowe ; smarowanie łożysk ; odzyskiwanie ciepła ; silniki turbinowe ; silniki wysokoprężne ; wody balastowe ; ochrona środowiska morskiego ; uzdatnianie wody ; Adriatyk - ochrona środowiska

Source:

application/pdf

Language:

eng

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie