Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2019, 59(131)

Date:

2019

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Szczecin

Publisher:

Dział Wydawnictw AM

Subject and Keywords:

odzysk ciepła odpadowego ; silniki okrętowe ; silniki wolnoobrotowe ; złomowanie statków ; prawo ochrony środowiska ; recykling statków ; ochrona środowiska morskiego ; zanieczyszczenie wód morskich ; Międzynarodowa konwencja o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków ; Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ; konwencja Hong Kong 2009 ; recyklaty poliestrowo-szklane ; recykling ; kompozyty ; laminowanie ręczne ; kompozyty poliestrowo-szklane ; załogi statków ; organizacja pracy ; podmiana załogi ; Szelangiewicz, Tadeusz ; Żelazny, Katarzyna ; statki bezzałogowe ; symulatory komputerowe ; układy napędowe ; modele matematyczne ; Bernacki, Dariusz ; mosty zwodzone ; Regalica ; mosty kolejowe ; żegluga śródlądowa ; transport kolejowy ; śródlądowe drogi wodne ; tory wodne ; Jezioro Dąbie ; pogłębienie torów wodnych ; transport śródlądowy ; Kijewska, Monika ; Kasyk, Lech ; Pleskacz, Krzysztof ; Iński Nurt ; Łarpia ; Gunica ; Zalew Szczeciński ; dryf boczny ; wody powierzchniowe ; CSR (Corporate Social Responsibility) ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; port Gdańsk ; żegluga wycieczkowa ; turystyka rzeczna ; rejsy rzeczne ; optymalizacja procesów logistycznych ; procesy logistyczne ; efektywność ekonomiczna ; dostawy ; Montwiłł, Andrzej ; zarządzanie portami ; porty śródlądowe ; porty europejskie ; Morski Jedwabny Szlak ; MSR (Maritime Silk Road) ; gospodarka morska ; Unia Europejska - transport morski ; Ramowa Dyrektywa Wodna ; wody śródlądowe ; Wisła ; gospodarka wodna ; prawo wodne ; Dolina Dolnej Wisły ; infrastruktura dróg wodnych ; gospodarka europejska ; wzrost gospodarczy ; inwestycje ; zrównowazony rozwój ; zarządzanie miastem ; zanieczyszczenia gleby ; filtracja żelowa ; zanieczyszczenia olejowe ; lipazy ; biodegradacja ; zanieczyszczenia morskiego ; prawo morskie ; tworzywa sztuczne

Source:

application/pdf

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie