Object structure

Title:

Polish Maritime Research. No 4 (112) 2021

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Gdańsk

Publisher:

University of Technology

Subject and Keywords:

elastyczność - symulacje numeryczne ; napędy ; mechanizm generowania ciągu ; wodoloty ; ruchy niesinusoidalne ; energia wiatrowa ; żagle - osiągi ; żagle - nawigacja ; inżynieria morska ; pojazdy podwodne ; układy napędowe ; śruby okrętowe ; sterowanie ruchem pojazdu ; pędniki ; hydrodynamika ; konstrukcje statków - uszkodzenia ; kolizje na morzu ; turbiny wiatrowe ; morskie farmy wiatrowe ; źródła odnawialne ; uszkodzenia statków ; stal - uszkodzenia ; platformy morskie ; metoda perturbacyjna ; konstrukcje offshore ; zmienne losowe ; silniki wysokoprężne ; emisja spalin ; silnik - eksploatacja ; sztuczne sieci neuronowe ; silniki Diesla ; tlenek azotu - redukcja ; silniki okrętowe - sterowność ; dynamika płynów ; spaliny - temperatura ; kontenery chłodnicze ; chłodnie ; energia zimna LNG ; turbiny parowe ; turbiny gazowe ; nieliniowość ; wyboczenie ; płyty statku ; automatyzacja ; algorytmy ewolucyjne ; neuroewolucja ; sterowanie ruchem statku ; manewrowanie statkiem ; magnetyczne uszczelnienie cieczowe ; ruch posuwisto-zwrotny cieczy ; mechanizm uszczelniający ; uszczelnienia cieczowe - awarie ; uszczelnienia - konstrukcje ; łożyska ślizgowe ; łożyska rufowe ; łożyska okrętowe ; oleje mineralne ; smarowanie łożysk

Source:

application/pdf

Language:

eng

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie