Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2021, 68(140)

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Szczecin

Publisher:

Dział Wydawnictw AM

Subject and Keywords:

Dembińska, Izabela ; Szozda, Zbigniew ; Nowakowski, Piotr ; Zalewski, Paweł ; Posacka, Katarzyna ; Pędziwiatr, Kamil ; Sosik-Filipiak, katzarzyna ; Korlak, Piotr Kamil ; Łącka, Małgorzata ; Łubczonek, Jacek ; stateczność statku ; przechył statku ; moment przechylenia statku ; siła odśrodkowa statku ; stabilność statku ; bezpieczeństwo na morzu ; wypadki na statku ; IMO (International Maritime Organisation) ; EMSA (European Maritime Safety Agency) ; terminale LNG ; środowisko morskie - ochrona ; GIS (Geographic Information Systems) ; PROMETHEE (Preference Ranking Organization METhod of Enrichment Evaluation) ; Adriatyk - morze ; żeglarstwo ; bezpieczeństwo żeglugi ; transport indywidualny ; ruch drogowy ; urbanizacja ; transport miejski ; zrównoważony rozwój miast ; polityka transportowa ; statki rybackie ; rybołówstwo ; energia - zapotrzebowanie ; rozwój zrównoważony ; regazyfikacja ; EEDI (energy efficiency design index) ; EEXI (energy efficiency existing ship index) ; silniki o niskiej prędkości ; silniki dwusuwowe ; korozja ; woda geotermalna ; woda morska ; armatura hydromechaniczna ; łańcuch dostaw - zarządzanie ; rzeczywistość wirtualna ; rzeczywistość rozszerzona ; ewakuacja statku - symulacja ; ewakuacja pasażerów statku ; SWOT - analiza ; DTM (digital terrain model) ; UAV (unmanned aerial vehicles) ; mapowanie

Source:

application/pdf

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie