Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie. 2022, 72(144)

Date:

2022

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Szczecin

Publisher:

Dział Wydawnictw AM

Subject and Keywords:

Dembińska, Izabela ; Wiaterek, Daniel ; Chybowski, Leszek ; energochłonność ; rozwój zrównoważony ; praca ; logistyka ; łańcuchy dostaw ; opary - ocena ryzyka ; pyły - ocena ryzyka ; pracownicy ; systemy zarządzania ; przedsiębiorstwa ; zarządzanie jakością ; odkształcenia materiałów ; wskaźniki deformacji ; pompy ; maszyny - eksploatacja ; pompy wodne ; kopalnie węgla - ekonomika ; diagnostyka maszyn ; popiół lotny ; gospodarka odpadami ; zanieczyszczenia chemiczne ; zarządzanie kryzysowe ; materiały niebezpieczne ; smart city ; inteligentne miasta ; mobilność ; NLP (natural language processing) ; ICT (information and communication technologies) ; transport ; rozwój zrównoważony - miasta ; transport kolejowy ; ergonomia ; pracownicy - bhp ; bhp ; lotnictwo - szkolenia ; statki autonomiczne ; żegluga autonomiczna ; statki zadalnie sterowane ; statki bezzałogowe ; nawigacja - bezpieczeństwo ; akweny ograniczone - nawigacja ; cumowanie - bezpieczeństwo ; transport wodny śródlądowy ; IWT (inland waterway transport) ; GIA (grey incidence analysis) ; ruch statków nieliniowy ; sztuczne sieci neuronowe ; nieliniowy ruch obrotowy ; silniki wysokoprężne ; skrzynie korbowe - eksplozje ; odlewy - jakość ; stopy aluminium ; porowatość ; górnictwo ; pylica płuc ; spirometria ; choroby górników ; eksploatacje górnicze ; kopalnie węglowe ; pomiary geodezyjne

Source:

application/pdf

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie