Contact

Contact information:
Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. H.Pobożnego 11, 70-506 Szczecin, POLSKA
phone: (+48) 91-48-09-702
www: http://bg.am.szczecin.pl/
e-mail: k.kuzian@am.szczecin.pl

You may also use form below: